Jdi na obsah Jdi na menu
 

Smíšený sbor

Smíšený sbor Kantiléna

Smíšený sbor Kantiléna byl založen v roce 2006 z iniciativy dřívějších členů brněnského výběrového dětského sboru Kantiléna. Jeho prvním sbormistrem byl Ivan Sedláček, zakladatel a dlouholetý sbormistr dětského sboru Kantiléna, který se snažil se svými bývalými zpěváky navázat na společné zážitky, atmosféru, sborovou práci a všechno mimořádné, co v dětském kolektivu zažili. První společné vystoupení se uskutečnilo ještě v témže roce v brněnském Besedním domě. Od roku 2008 Smíšený sbor Kantiléna vedl Jakub Klecker a jedním z úspěchů bylo natočení CD Ochutnávka zaměřené na skladby renesanční polyfonie a tvorbu Antonína Dvořáka. Od roku 2010 do 2016 byl sbormistrem a uměleckým vedoucím Martin Franze.

V současné době je sbormistrem a uměleckým vedoucím Jan Ocetek.

Každoročně sbor provede na 14 koncertů a nastuduje průměrně čtyři zcela nové samostatné pořady.

 

Repertoár

Základem repertoáru dětského sboru Kantiléna vždy byly především polyfonní skladby renesančních autorů a soudobé kompozice, často věnované přímo autory Kantiléně k prvnímu provedení. Smíšený sbor Kantiléna tvoří repertoárovou skladbu v podobném duchu, ale nevyhýbá se skladbám skladatelů z jiných období. Sbor rád spolupracuje se sólovými zpěváky i instrumentalisty.

 

Mezi nejzávažnější díla, která sbor uvedl patří také:

Carla Orff - Carmina Burana
Camille Saint-Saëns - Oratorio de Noël
Antonio Vivaldi - Gloria in D, Magnificat
Gabriel Fauré - Requiem
Jakub Jana Ryba - Česká mše vánoční (v úpravě Víta Šujana pro komorní orchestr s cimbálem)
Leoš Janáček – Otčenáš
 

Sbor premiéroval skladby Františka Emmerta, Martina Franzeho, Martina Jakubíčka, Petra Janovského a Dady Klementové.

Každoročně sbor nastuduje nové samostatné programy pro sváteční příležitosti a liturgická období

Sbor vystupuje s programy vhodnými do prostředí kostelů, divadel, koncertních sálů, jeskyní i dalších míst.

 

Vznik Smíšeného sboru

 Utvořme – znovu – krajinu zpěvu!

Nebyl jsem asi jediný, koho ovládla mírná skepse, když jsem koncem předloňského roku našel ve svém počítači výzvu přípravného výboru, abych se v neděli večer 12. února 2006 dostavil do Besedního domu. Ne snad, že bych něco namítal proti tomu postavit smíšený sbor z bývalých členů Kantilény a nacvičit pod Ivanovým vedením pár písní – prý později pro nějaký koncert, hlavně však pro radost jeho a naší. Měl jsem pochybnosti o sobě – vždyť mám tolik jiných problémů, rodina, zaměstnání, má to ještě po tolika letech smysl? A dokážu vůbec ještě něco zazpívat?

Dnes vím, a jsem tomu rád, že mé pochyby byly možná zbytečné. Myšlenka, která se poprvé zrodila na prvním velkém soustředění bývalých členů v létě 2002 v Herolticích a vykrystalizovala na loňském záříjovém koncertu k 50. výročí trvání Kantilény, se proměnila ve skutečnost. Od začátku roku 2006 se v hlaholně Besedního domu schází každou neděli v podvečer opravdu pestrá společnost. Věk ani vzhled zde nehraje roli: někomu se blíží padesátka, někdo ještě nemá třicet. Pánům poněkud zbělely vlasy (nebo zmizely úplně), dámám snad trochu přibyly vrásky. Všechny spojuje radost ze zpěvu a pocit sounáležitosti, že kdysi patřili – a stále patří – k jednomu velkému a krásnému hudebnímu tělesu jménem KANTILÉNA. Důležité informace, fotografie, vzpomínky, programy koncertů, soutěží a soustředění, radosti i smuténky, prostě vše a ještě něco navíc najdete na webových stránkách www.smisenakantilena­.cz/  a proto račte vstoupit, přátelé!

Jan Břečka

(psáno v roce 2007)